அடேங்கப்பா… பார்க்க ஹாலிவுட் நடிகை மாதிரி இருக்காங்களே..!! ஜெ.யம்ரவியின் மனைவி ஆர்த்தி-யை பார்த்து ஷா.க்கான ரசிகர்கள்..!!

ச.மீப காலமாகவே சமூக வலைதளத்தில் நடி.கர் ஜெயம்ரவியின் மனைவி ஆர்.த்தி புகைப்படம் அதிப்படியாக வைரளாகி வருகிறது, ஆனால் இப்போது ஆர்த்தி வெளியிட்ட புகைப்படம் பார்க்க அப்ப்டிஎவ் ஹா.லிவுட் நடிகை போலவே இ.ருக்கிறது என்று ர.சிகர்கள் கூ.றி வருகிறார்கள்,

தன்னுடைய அண்.ணன் இயக்கத்தில் முதன் முறையாக நடிகை ஜெய.ம்ரவி ஜெயம் என்ற பெயரில் புதிய படத்தில் நடி.த்து தான் தமிழ் மக்களுக்கு அ.றிமுகமானார்,இந்த ப.டத்தில் நடித்து தான் தமிழ் மக்களுக்கு அறி.முகமானார் ஜெயம் ரவி.அப்படம் கொடுத்த வெ.ற்றியை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்து வந்தார் ஜெயம்ரவி.

ஆனால் பல வருட.மாகவே நடிகர் ஜெ.யம்ரவி தமிழ் சினிமாவில் அதிகமாக நடிக்கவில்லை, ஆ.னால் நேரம் கழித்து நடித்தாலும் மணிரத்ன.ம் இயக்கத்.தில் பொன்னியின் செல்வன் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார் நடிகர் ஜெயம்ரவி, நடிகர் ஜெயம்ரவி தனது வாழ்க்கையில் ஆர்த்தி என்ற பெண்.ணை கா.தலித்து திருமணம் செய்.து கொண்.டார். இப்போது இருவருக்கும் ஆரவ் ரவி, அ.யான் ர.வி என்ற ம.கன்களை பெற்றெடுத்தார்.

தற்போது தன் மூத்த மகள் ஆரவ் கூட தமிழ் திரைப்படத்.தில் ஜெயம்ரவி கூட சேர்ந்து டிக்டிக்டிக் என்ற திரைப்படத்தில் ஜெயம்ரவிக்கு மக.னாக நடித்.துள்ளார்.ஆ.னால் அடுத்து ஜெயம்ரவி மனைவி ஆர்த்தி வெளியிட்ட புகைப்படத்திற்கு பல கருத்துக்கள் வெளியாகி வருகிறது,சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தனுஷ், திரிஷா, ஜெயம் ரவியு.டன் பா.ர்ட்டி.யில் கலந்து கொண்ட பு.கைப்படம் இணையத்.தில் வைரலானது.

ஒரு வே.லை ந.டிகர் ஜெயம்ரவியின் மனைவி ஆர்த்தி சினிமாவில் நடிக்க போகிறாரா எ.ன்று பலரும் கேள்வி கேட்டு வருகி.றார்கள், அந்த வ.கையில் தான் தற்.போது ஆர்.த்தி வெளியிட்ட புகை.ப்படங்கள் அனை.த்தும் உள்.ளது.