“உண்மையா டிரஸ் போட்டு இருக்கியா மா…??”இது வரை இ ல்லாத அ ளவிற்கு போ ஸ்! நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் பு கைப்படத்தை பா ர்த்து ஷா க்காகும் ரசிகர்கள்!

சினிமா

சினிமாவில் குறுகிய காலகட்டத்தில் அதுவும் 6 வருடத்தில் லோ பட்ஜெட் படங்களில் இளம் நடிகர்களுடன் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ். இது என்ன மாயம் படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமாகி தற்போது அ ண்ணாத்தே படம் வரையில் நடித்து பிரபலமானார்.

ரசிகர்களின் க னவுக்க ன்னியா க இரு ந்து வரும் கீர்த்தி சமீபத்தில் தேசிய வி ருதினையும் பெற்றார். முன்பெல்லாம் எ ப்போவா வது இ ணையப்ப க்கம் வரும் கீர்த்தி சுரேஷ் லா க்டவுனிற்கு பி றகு மிகவும் ஆ ர்வமுடன் ரசிகர்களுடன் பே சி வ ருகிறார்.

அந்தவகையில், இதுவரை இ ல்லாத அ ளவிற்கு ஹா ட்டா ன போ ஸ் கொ டுத்து புகைப்படங்களை வெ ளியிட்டு வ ருகிறார். தற்போது மெ ல்லிய ஆ டையில் க லக்கலா ன பு கைப்பட த்தை வெ ளியிட்டு ர சிகர்களுக்கு ஷா க் கொ டுத்துள் ளார்.