எனக்கு பயமா இருக்கு… பிளீஸ் எனக்காக எல்லாரும் வேண்டிக்கோங்க.. உச்சக்கட்ட உயிர் பயத்தில் நம் குக் வித் கோமாளி சாய் சக்தி, அச் சத் தோ டு வெளியிட்டுள்ள அ தி ர்ச்சி வீடியோ!..

வைரல் வீடீயோஸ்

தங்கள் தளத்திற்கு வந்தமைக்கு நன்றி…கொ ரோ னா அலை தீவிரமாக பரவி வரும் இந்த நிலையில், அனைவரும் பாதுகாப்பாகவும், விழிப்புணர்வாகவும் இருங்கள்… கொ ரோ னா வால் நாளுக்கு நாள் உயி ர் ப் பலி கூடிக் கொண்டிடுக்கும் நிலையில்… குக்வித் கோமாளி சாய் சக்தி வெளியிட்டுள்ள வீ டியோ பதிவு அ தி ர் ச் சி அளிக்கிறது… முதலில் இந்த சூழ்நிலையில் தைரியமாக இருப்பது தான் மிக முக்கியம்… இதோ அவர் வெளியிட்ட வீடியோ கீழே உள்ளது…