என்னங்க… இப்படி முட்டிகிட்டு நிக்குது..!! முன்னழகை எடுப்பாக காட்டி.. கவர்ந்து இழுத்த நடிகை ரேஷ்மா..!!

தமிழில் வேலை.ன்னு வந்.துட்டா வெ.ள்ளை.க்காரன்” என்ற படத்தில் ‘புஷ்பா’ என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் நடிகை ரே.ஷ்மா அவர்கள் முத.ன் முதலாக சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமானர். முதல் ப.டத்திலேயே மக்க.ளிடையே உல.கிற்கு வர.வேற்பையும் பெற்றார்.

இதை தொ.டர்ந்து நடி.கை ரேஷ்மா அவர்கள் ப.ல பட.ங்களில் நடித்து வருகிறார். பின்ன.ர் விஜய் தொ.லைக்.காட்சியில் பிரபலமான நிகழ்ச்.சியில் ஒன்று பிக் பாஸ். மே.லும்,உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் தொகுத்து வழ.ங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 3 நி.கழ்ச்சியில் நடிகை ரேஷ்மா அவர்கள் போட்டியா.ளராக கலந்து. கொ.ண்டார்.

பின் அந்த நி.கழ்ச்சியில் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.அப்.போது தனது வாழ்க்கை குறித்து பேசிய ரேஷ்மா, தனக்கு வீட்டில் பார்த்து தி.ருமணம்செய்து வைத்த வா..ழ்க்கை முறிந்து, பின்னர் அமெ.ரி.க்காவில் நானாக தேடி.க்கொண்ட வாழ்க்.கையும் விவா.கரத்தில் முடி.ந்ததாகவும், தனது குழந்.தைகளுடன் தனியாக வசித்து வருவதாகவும் தெரிவி.த்திருந்தார்.

அதோடு மட்டு.மில்லாமல் தற்.போது பாக்.கியலட்சுமி சீரி.யலின் முக்கிய கதா.பாத்திரத்தில் நடித்து வந்த ஜெனிபருக்கு பதிலாக ரேஷ்மா தான் நடிக்கிறார். இந்நிலையில், தற்போது இடுப்பு, கட்டுடலை காட்டி பு.கைப்படங்கள் சிலதை வெளியி.ட்டுள்ளார். இதனை பா.ர்த்த ரசிக.ர்கள், ர.சித்து வருகின்றனர்.