சற்றுமுன் பிரபல சூப்பர் ஸ்டார் மா ர டைப்பு காரணமாக தி டீ ரென தீ வி ர சி கி ச் சை பல னி ன்றி கா லமா னார்.. க தறி அ ழும் குடும்பத்தினர் .. பே ர தி ர்ச் சியில் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

சினிமா

சற்றுமுன் பிரபல சூப்பர் ஸ்டார் மா ர டைப்பு காரணமாக தீ வி ர சி கி ச் சை பல னி ன்றி கா லமா னார்.. க தறி அ ழும் குடும்பத்தினர் .. பே ர தி ர்ச் சியில் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

கன்னட திரையுலகின் டாப் நடிகரான புனித் ராஜ்குமார், இன்று காலை மா ர டைப்பு காரணமாக ம ருத் துவ மனை யில் தீவி ர சி கி ச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மேலும் அவரின் உடல்நிலை மிகவும் க வ லை க்கிடமாக இருப்பதாக ம ரு த்து வ மனை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது புனித் ராஜ்குமார் மர ண ம டை ந்துள் ள தாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 46 வயதாகும் புனித் ராஜ்குமார் ம ணம டைந் துள் ளது ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் அ தி ர் ச் சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.