சற் றுமுன் பழம் பெரும் நடிகை தி டீர் ம ரண ம்!! அ திர் ச்சி யில் உள்ள திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும்!! சோக த்தில் வாடும் கு டும்ப த்தினர்..!!

சினிமா

சமீப காலமாகவே தி ரையு லகினர் பலரும் இ றந் து கொண் டிருக்கின் றார்கள். த மிழ் சினிமாவில் பிரபலங்களின் அடுத்தடுத்து ம ரண ம் பெரும் சோ க த்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில் பழம் பெரும் நடிகையான ஜெமினி ராஜேஸ்வரி என்பவர் சற்றுமுன் கா லமா னா ர் என்ற செய்தியைக் கேட்ட சினிமா பிரபலங்கள் பெரும் சோ கத் தில் ஆ ழ்ந்துள் ளனர்.

இவர் காரைக்குடி பூ ர்வீகமா கக் கொண்டவர். இவர் நாடக மேடையில் மூ லமாக திரை யுலகுக்கு அ றிமுகமா னார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் சுமார் ஆ யிரத்து க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் ந டித்துள் ளார்.

மேலும் இவர் 16 வயதினிலே படத்தின் ஒரு வ சனத் தின் மூ லமாக ரசிகர்கள் மத் தியி ல் பிரபலம் அடைந்தார். கண்ணும் இமையும் என்ற நாடகத்தில் நடித்த போது ஜோசப் தளியத் என்ற இயக்குனர் கா த ல் படுத்தும் பாடு என்ற படத்தின் மூ லம்

இவருக்கு வாய்ப்பு அளித்தார் நடிகை ஜெமினி ராஜேஸ்வரி. இவர் பதினாறு வயதினிலே ம ண்வா சனை என உள்ளிட்ட ஏ ராள மான படங்களில் நடித்து ள்ளார். மேலும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித் து வெளியான எதிர் நீச்சல் மற்றும் கயல் படங்களிலும் இவர் நடி த்து ள்ளார்.

இவருக்கு வயது 95 ஆகின்றது. தற்போது இவர் இன்று மாலை ம ரண மடை ந்த செய்தியை வெளியா கியுள்ளது. அவருடைய ம றைவி ற்கு திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் இ றங் கல் தெரிவித்து வருகின் றார்கள்…