சூப்பர் சிங்கரில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பிரபல நடிகையின் மகனா இது ? இணையத்தில் வை ர லாகும் புகைப்படம் இதோ !!!

சினிமா

நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் 1968ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு இந்திய நடிகை, இவர் த மிழ் மொழி தி ரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி சீரியல்களி ல் தோ ன்றியு ள்ளா ர். அவர் பொது ஒளிபரப்பா ளரா ன தூர் தர்ஷனில் அறிவி ப்பா ள ராக த ன து வாழ் க்கையைத் தொடங் கினார். பின்னர் திரைப் படங்கள் மற்றும் தொலை நோக்கிகளில் நடிப்பதற்கு முன்பு சன் டிவியின் செய்தி வாசிப்பாளராக ஆனார்

இவர் நடிகையாக ம ட்டும ல்லா மல் செய்தி வா சிப்பாளர், பாடகி போன்ற பன்முக திறமை கொண்டவர் தான் நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் அவர்கள். இவருக்கு ஆதித்யா என்ற ஒரு ம கனு ம் உள்ள னர். நடிகர் கமலஹா சன் ந டிப்பில் 1982ஆம் ஆண்டு சில் மாஸ் பெஷல் என் ற தி ரைப் பட த்தி ல் நடி த்திருந்தார்.

இத்திரை ப்பட த்தில் உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் என்ற பாடல் இடம் பெற்றிரு க்கும். இப்பாடலை எ ன்ன சி வநா தன் இசை அமைத்தி ருப் பார்.எஸ்.பி.பி குரலில் வாலி வ ரி யில் இப்பாடல் உருவானது. இப்பாடல் ரசிகர்கள் ம த் தியி ல் நல்ல வரவேற் ப்பை பெ ற் று ஹி ட்டான ஒரு பாடல் ஆகும்.

இந்த நி லையில் இதன் ரீமேக்கை ஒரு இசைக் குழு வெளியிடுள்ளது. இய க்குனர் லோ கேஷ் க னகரா ஜ் தனது இன்ஸ்டாகி ராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருந் தார். இதனைத் தொடர்ந்து பலர் ஆதித்யாவிற்கு பா ராட் டுக ளை தெ ரிவி த்து வ ரும் நி லை யில்

நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் என் ம கனை நி னைத்து பெருமை கொ ள் கிறே ன் எ ன்று கமெண்ட் செய்து ள்ளார். இதனை பா ர்த் த ர சிக ர்கள் ஆ தித்யா வின் அம்மா தான் நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் என்று கூறி வரு கிறார்கள். இதோ மீராவின் ம கன் புகை ப்படத்தை நீ ங்க ளும் பாருங்க… மேலும் தகவல்களுக்கு இத்தளத்துடன் இணைந்திருங்கள்…