“தனது குஞ்சுகளை காப்பாற்ற பாம்பையே எ திர்த்து நின்ற அணில் !! குலை ந.டுங்க வைக்கும் தி கில் வீடியோ – தாய்ப் பாசத்திற்கு இந்த உலகத்தில் ஈடு இணை இல்லை !!

வைரல் வீடீயோஸ்

“தனது குஞ்சுகளை காப்பாற்ற பாம்பையே எ திர்த்து நின்ற அணில் !! குலை ந.டுங்க வைக்கும் தி கில் வீடியோ – தாய்ப் பாசத்திற்கு இந்த உலகத்தில் ஈடு இணை இல்லை !!

கீழே இதைப்பற்றி முழு வீடியோ உள்ளது . மேலும் பல சுவாரசியமான தகவல்கள், வீடியோ , போட்டோக்கள் , விழிப்புணர்வு விடியோக்கள், ஆன்மிகம், சமையல், அழகு குறிப்பு, தமிழக மற்றும் இந்திய செய்திகள், வீட்டு மருத்துவம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்க போடுவோம் , பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க .உங்களுக்கு பிடித்தமான செய்திகளை நாங்கள் தினந்தோறும் இங்கு பகிர்வோம் .

முழு வீடியோ கீழே உள்ளது.