தல அஜித் நடித்த கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் பட நடிகையா இது? 50 வயது நடிகை போலவே இருக்கீங்க.? புகைப்படத்தை பார்த்து அ தி ர்ந்து போன ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

நடிகை தபு த மி ழ் என்பவர் இ ந்திய திரை ப்பட ந டிகை ஆவார். இவர் 1971இல் ஹைதரா பாத்தில் பிறந்தவர். மேலும் இவரது அ க்கா விற்கு இவரே பிடி க்காது அவருக்கு முன் அவருக்கு பட வா ய்ப்பு கள் கிடை த்து விட்டது. மேலும் அதற்காக ப லமு றை தன்னை அக்கா ப ழி வா ங்கி யதாக கூறியு ள்ளார். மேலும் தமிழில் 1996 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த கா த ல் தே சம் மற்றும் 2000-தில் வெளிவந்த நடிகர் அஜித்தின் க ண்டுகொ ண்டேன் க ண்டுகொ ண்டேன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நடிகை தபு மேலும் இவர் கி ளா மரா கவும் நடிப்பதற்கு த யங்கா மல் நடித்தார். மேலும் இவர் நடித்த ஹி ந்தி படங்களில் பெரும்பாலும் ஹி ட் ஆகத்தான் அமை ந்தது. மேலும் மலையா ளத்தில் வெ ளிவந்த செம ஹி ட் ஆனா த்ரி ஷ்யம் படத்தின் ஹி ந்தி ரீ மேக்கில் நடித்து அ ச த்தியு ள்ளார் நடிகை தபு.

மேலும் தமி ழில் அதில் நடித்த க ண்டுகொ ண்டேன் கண் டுகொ ண்டேன் படத்தில் அஜித்தின் ஜோடியாக நடித்தி ருப்பார். அதன் பிறகு நடிகை ஜோ திகாவின் சி னே கிதியே என்ற திரை ப்பட த்தில் நடிகை தபு நடி த்திரு ப்பார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது.

அதன் பிறகு த மிழில் எந்த படமும் நடி க்கவி ல்லை என்றாலும் ஹி ந்தி யில் பட ங்களில் நடித்துக் கொண்டுதான் வந்தார். தற்போது ஹீரோயினாக இல்லை என்றாலும் கதைக்கு மு க்கிய த்துவம் கேர க்டரில் நடித்து தான் வந்து இரு க்கிறார்.

மேலும் இவரை அவரது அப்பாவு க்கு பிடி க்கா ததால் சி றுவய திலிரு ந்தே த னிமையை உ ணர் ந்து வா டி வந்ததன் என் மீது ஒருவர் ஆ தி க்கம் செலு த்து வதே மதி ப்பதி ல்லை. தற்போது 50 வயது ஆகியும் நடிகை எ சூ ட்டபில் பாய் என்ற இணை யதள தொட ர்களில் ச ர்ச் சை யான கா ட்சிக ளில் கூட நடித்து வரு கிறார்.

மேலும் எனது புகைப்படம் தற்போது ச மூக வலை த்தள ங்களில் வை ரலாக பரவி வருகின்றது. மேலும் இந்த புகை ப்பட த்தை பார்த்த பலரும் 50 வயதிலும் இது தே வையா என்று அ திர் ச்சி அ டைந்து உள் ளார்கள். இதோ அந்த புகைப்படம்…