நடிகை சமந்தா வி வா கரத்து வி ஷ ய த்தில் கொ ந்த ளி த்த குஷ்பு.. வெளியான தகவலை கேட்டு பெரும் அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

நடிகை சமந்தா வி வா கரத்து வி ஷ ய த்தில் கொ ந்த ளி த்த குஷ்பு.. வெளியான தகவலை பெரும் அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

சமந்தா தன் கணவர் நாக சைதன்யாவை பி ரிவ தாக நேற்று தெரிவித்தார், இருவரும் ஒரு மனதுடன் பி ரி வதாக கூறிவிட்டனர்.

இதை தொடர்ந்து ஊடகங்கள் சில எல்லை மீ றி பேச ஆரம்பித்தனர், அதில் கொஞ்சம் பெர்சனலாகவே தாக்கினர்.

இதை பார்த்த குஷ்பு மிக கோபமாக, இது இரண்டு தனிநபர் பட்ட விஷயம், இதில் வேறு யாரும் தலையிட வேண்டாம், அவர்களை க ஷ் டப்ப டுத் தாதீர்கள் என கூறியுள்ளார்.