நம்ம 90’ஸ் நடிகை குஷ்பூ-வா இது..!! அந்த காலத்துலயே அப்படி இருந்து இருக்காங்க..! அழகின் உச்சத்தில் இளம் வயதில் இருந்த குஷ்புவை பார்த்தீர்களா?

தற்போது வ.ரை எந்த ஒரு நடிகைக்கு தற்போது வரை தன் ரசிகர்கள் கோவில் கட்டி வழிபட்டதே இல்லை என்பது தான் உண்மை, அந்த வகையில் தற்போது நடிகை குஷ்புவுக்கு அந்த காலத்திலேயே .கோவில் கட்டி ர.சிகர்கள் செய்தி.ருக்கும் செயல் நடிகை குஷ்புவை ஒரு உச்ச நிலைக்கு கொண்டு சேர்த்தது, ஆனால் இது நாள் வ.ரைக்கும் நடிகை கு.ஷ்புவின் மார்கெட் குறைய.வில்லை என்பது தான் உ.ண்மை,பின்னர் படிப்படியாக கி.டைக்கும் படத்தில் நடித்து தற்.போது மூத்த நடிகை.களில் ஒருவராக உள்.ளார்.

நடிகை குஷ்பூ  த.மிழ் ,தெ.லுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என பல மொழி திரைப் படங்களில் நடித்து உள்ளார். குஷ்.புவின் மீ.து உள்ள அன்பினால் அந்த காலகட்ட.த்திலேயே அவருக்கு கோவில் கட்டினார்கள் அவரின் ரசிகர்கள்.அந்த காலத்தில் இருந்து தன.க்கென ஒரு தனி ரசி.கர் கூட்டத்தை வைத்து மக்கள் மத்தியில் என்.றுமே நீங்கா இடத்தை பிடித்த நடிகை தான் நடி.கை குஷ்பு,

ஆனால் இப்.போது கூட நடிகர் ரஜினி நடித்த அண்ணாத்த என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து இருந்தார் நடிகை குஷ்பு,நடிகை குஷ்பு. நடிகை குஷ்பு திரைப்பட நடிகை மட்டு.மில்லாமல் அரசி.யல்வாதியும் ஆவார். மே.லும், நீண்ட நாட்.களுக்கு பிறகு சினிமாவில் நடி.க்க உள்ளார் குஷ்பூ. தற்.போது சூப்பர் ஸ்டார் ர.ஜினி நடித்து வரும் அ.ண்ணாத்த திரைப்.படத்தில் ஒரு முக்கிய கதா.பாத்திரத்தில் கு.ஷ்பூ நடித்து வருகிறார்.

நடிகர் கு.ஷ்பு தற்போது வரை தமி.ழ் திரைப்படத்தில் பல முன்னணி ந.டிகர்களுடன் நடித்து இருந்தாலும் சின்னத்.திரையில் கூட நடி.கை குஷ்பு நடித்து.ள்ளார் என்.பது தான் உண்மை, அந்த வகையில் குஷ்பு பல சின்னத்திரை தொ.டர்களில் மட்டும் இல்லாமல் பல நிகழ்சிகளில் நடுவரா.கவும் கலந்து கொண்டு இருந்துள்ளார்,

எப்போதுமே நடி.கைகளை பொ.றுத்தவரை தன்னுடைய சின்ன வயது பு.கைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் வெ.ளியிட்டு வருவதை வழ.க்கமாகவே வை.த்துள்ளார்கள், அந்த வகையில் தான் நடிகை குத்பு டீன் ஏஜ் பருவத்தில் எடுக்கப்பட்ட போ.ட்டோவில், அவர்களுடன் செல்ல தங்.கையாக குஷ்பு காட்சி அளிக்கிறார்.

இந்.த புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வை.ரல் ஆகிறது, பார்த்தவர்கள் அனை.வரும் அட இப்போ இருக்க குஸ்.பூவ விட அப்போ.தான்யா என்னா அழகா இருக்காங்க எ.ன்று கம.ண்டுகளை பற.க்க விட்டுவருகின்றனர்.