பாபநாசம் படத்தில் வந்த சின்ன பொண்ணா இது? பார்க்க ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் பிரபல முன்னணி ஹிரோயின் போல மாறிட்டாரே!! சமூக இணையதளத்தில் தீ யாய் பர வும் புகைப்படம் இதோ

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ கு ழந்தை நட்ச த்தி ரங்கள் ரசிகர்களின் ம னதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துவிடுகிறார்கள் . பே பி ஷா லினி துவ ங்கி மீனாவி ன் ம கள் வரை பல கு ழந்தை நட்ச த்திர ங்கள் சி னிமா வில் பிர பலம் தான். சமீபத்தில் அதை தொடர்ந்து இரண்டு படங்களில் நடித்த பே பி அனி கா ச மூக வலை த்தளங்க ல் பேசப்பட்டு வருகிறார்.

அதற்கு முக்கிய காரணம் இ ளம் வ யதி லேயே அவர் ந டத்திய சில போ ட்டோ க்கள் தான் காரணம். அந்த வகையில் தற்போது பே பி அ னிக போ ல போட் டோ ஷூட் நடத்தி வருகிறார் பாப நாசம் ப டத்தில் குழ ந்தை நட் சத்திர மா க நடித்த எஸ்தர் அனில்.

நடிகை எஸ்தர் அனில் ஒரு இ ந்திய திரைப்பட நடிகை. இவர் முதன்மையாக மலை யாள திரை யுல கில் ப ணியா ற்று கிறார். அவர் ந ல்லவன் தி ரைப் பட த்தின் மூலம் கு ழந்தை கலை ஞ ராக தனது வா ழ்க் கை யை அறிமுகப்படுத்தினார்.

கற்பனைத் திரை ப்பட மா ன ஓ லுவில் நா டக-திரில்லர் படமான த்ரிஷ்யம் மற்றும் ஓலுவில் அனுமோல் ஜார்ஜ் (அனு) என்ற பா த்திர த்தில் அவர் மிகவும் பிர பலமா னவர். எஸ்தர் அனில் சிறந்த கு ழந்தை க லைஞ ருக் கான கேரள திரைப்பட வி மர்சகர் கள் சங்க வி ருதுகளை வென்றுள்ளார்.

தெ லுங்கு மற்றும் த மிழ் ரீமேக்குகளான த்ருஷ்யம் த்ரிஷ்யத்திலிருந்து தனது பாத்திரத்தை முறையே மறுபரிசீலனை செய்தார். வெளியிடப்படாத த மிழ் படமான குஜாலியில் அவர் கதா நாயகி யாக நடித்தார்.

அறிமுக வீரர்களைக் கொண்ட தெ லுங்கு திரைப்படமான ஜோஹர் படத்தில் அவர் முக்கிய க தாபாத் திரத்தில் ந டிக்க உள்ளார். உல கநா யகன் கமல்ஹாசன் நடி ப்பில் கடந்த 2015 ஆம் ஆ ண்டு வெளியான ப டம் பாப நாசம் ரசிகர்கள் மத் தி யில் பெ ரும் வர வேற்பை பெற்றது.

ஒரு நடுத் தர கு டும்பத் தை சேர்ந்த ஒரு த ந்தை தனது ம கள் கள் சந்திக்கும் பிரச் சனை யை எப்படி எ திர் கொள்கிறார் என்ற கதை யை மிகவும் அற்புதமாக நடித்திருப்பார்.இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ஜீத்து ஜோப் ஆவார் . த மிழில் வெளியான இந்தப்படத்தில் மக ள்க ளாக நிவே தா தாம ஸ் நடித்திரு ப்பார்.

பின்னர் அந்த படத்தில் இ ளைய ம களாக மீனும் என்னும் க தாபா த்திரத் தில் நடித்த சிறு மியின் நடிப்பு அனைவரையும் மி ரள வைத்துள்ளது. அந்த படத்தில் அவர் அற்புதமான நடிப்பால் தமி ழிலும் அதே கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார்.

தற்போது இவருக்கு 18 வயது ஆ கிறது சமீபகாலமாக இவர் வரிசையாக போட் டோக்களை எடுத்து புகைப் படங்களை வெளியிட்டு வ ருகிறார்.அவர் நடத்திவரும் புகைப்படங்களை பார்க்கும் போது வி ரைவில் ஹீ ரோயி ன் ஆகி விடு வார் என்று தோன்றுகிறது பலருக்கும். இதோ அந்த புகைப்படம்…