பிக்பாஸ் புகழ் நடிகை சனம் ஷெட்டிக்கு திருமணம் மு டி ந்ததா ? வெளியான புகைப்படம் ! கு ழப் ப த் தில் இருக்கும் ரசிகர்கள் !

சினிமா

விஜய் தொலைகாட்சியில் ஒ ளி ப ர ப் பான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 3 வது சீசனில் கலந்துகொண்ட தர்ஷனின் முன்னாள் கா த லி தான் சனம் செட்டி அந்த காதல் மு றி வா ல் மு கவும் பிரபலம் அடைந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 4 வது சீசனில் கலந்துகொண்டார்.

பிக்பாஸ் 4வது சீசனில் ஒரு முக்கியமான போட்டியாளராகவும் இருந்தவர் தான் சனம் ஷெட்டி. ஆனால் சில கா ர ண ங்களாம் மக்களால் வெ ளி யே ற்றபட்டார். இதில் யா ருடைய உ தவியும் இல்லாமல் தனக்கான விளையாட்டு என்பதை பு ரிந்துகொண்டு விளையாடினார்.

ஆனால் அவர் நிகழ்ச்சியின் பல வாரங்களுக்கு முன்பே வீட்டைவிட்டு வெளியேறினார். மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த அவர் ல ட் ச ணமாக புடவையில் வேறொரு சனம் போல் இருந்தார்.

புடவை கட்டிக்கொண்டு இருந்தபோது அவர் தனது நெற்றியில் கும்குமம் வைத்திருந்தார், அதைப்பார்த்து ரசிகர்கள் அவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதாக என ஷா க் ஆ கி யுள்ளனர்.