பிரபல நகைச்சுவை நடிகரான டி.பி.கஜேந்திரன் என்னவானார் என்று தெரியுமா? அட பா வமே இவருக்கா இப்படி ஒரு நிலைமை.. மனதை உ ள் ளுக்கிய உண்மை நிகழ்வுகள் இதொ ..!!

சினிமா

சிறிய பட் ஜெ ட் படங்களின் மூலம் தன் எதார்த்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்கள் இடையே பெ ரும் வரவேற்பைப் பெற்றவர் தான் டிபி கஜேந்திரன்.1955ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மா வட்ட த் தில் பிறந்துள்ளார் இவர் நடிகர் மட்டுமல்லாமல் இயக்குனராகவும் தமிழ் சினிமாவில் வலம் வந்துள்ளார் பிறகு இவரது படம் பெரிதும் அடையாளம் காணாமல் இருந்த போது ஒரு படத்தில் சிறு வே டத் தில் கா மெ டி நடிகராக அறிமுகமாகிறார்.பின்பு இவரது எ தார் த்தமா ன காமெடி போன்ற கலகலப்புடன் இருக்கும் கதாபாத்திரத்தை பார்த்த ரசிகர்களுக்கு தன்னுடைய நடிப்பின் மூலம்.

எ க் கச் சக் க திரைப்படங்களில் நடி த்து தனக்கென ஒரு இ ட த்தை தமிழ்சினிமாவில் பி டித்து க் கொ ண் டவர்.இவர் எம் ஆர் பெருமாளின் மகனான முந்தைய நடிகை டி பி முத்துலட்சுமியின் மை த் துன ர் ஆவார்.மேலும் இர ண்டா யி ரம் காலகட்டத்தில் கஜேந்திரன் அவர்கள் சிறு சிறு ப ட் ஜெட் ஆன தி ரைப் படங்க ளில் நடித் து குடு ம்ப நகைச் சு வை நாடகங்களை இயக்கியுள்ளார்.

R.Sundarrajan, TP Gajendran at Chithiraiyil Nilachoru Movie Audio Launch Stills

பட்ஜெட் பத்மநாபன் ந டு த் தர வர் க்க பண்டா பரமசிவம் என பல வெற்றி ப டங் களை அடுத்தடுத்த தமிழ்சினிமாவில் வெளியிட்டார்.மேலும் இவர் இயக்கிய படமான மாசா ய் வச் சே ன் அ ன்மே ல் சில காலம் இந்த படத் தை எடுத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் இந்த ப் பட த் திற்கு அ ட்டவ ணை களு ம் பிற கு நி றுத் தப்ப ட் டது கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவில் இருந்த போ க் கு கார ண மா க.

இவர் ஒரு இந் து ப க் தி படத் தை இயக்கினார் பின்னர் இந்த படத்தில் இருந்து நடிகை ரோஜா வெளியேறிய கா ர ணத் தி னால் இந் தப் படமும் மு ற் றுப் பு ள்ளி யா க அ மை ந்தது.மேலும் அடுத்தடுத்த இவருக்கு படங்கள் எடுக்க இ ய லாத நி லை யில் இவர் எந்த ஒரு பட ங்க ளை யும் இய க் கவில் லை.

மேலும் அதன் பிறகு சிறு சிறு வே டங் களில் காமெடி நடிகராக வலம் வந்தார் மேலும் இவரது எதார்த்தமான காமெடி நகைச்சுவையை பார்த்து தமிழ் திரை உலகில் முக்கிய பங்கு எடுத்து வந்தார்.பிறகு 2015ஆம் ஆண்டு இவர் சினிமா தொழில்நுட்ப வல் லு ன ர்கள் சங் க த் தின் சி டி ஏ தலைவராக பொ றுப் பேற் றார்.

பிறகு எந்த ஒரு படம் வாய் ப் பும் இல் லா த கா ர ணத்தினா ல் இ வர் எந்த படத் திலு ம் நடி க்கா மல் இவருக்கு கொ டுக்கப்ப ட்ட அந்த பொறு ப்பி ல் இரு ந்து அவரு டை ய தி ற மை யை அ ங் கே கா ட்டி வருகிறார்..