புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்தக் குட்டி குழந்தை யாரென்று உங்களுக்கு தெரியுமா.? தற்போது இவர் பிரபல முன்னணி நடிகையாகியுள்ளர்.? யாருன்னு பார்த்த அப்பிடியே ஷா க் ஆகிடுவிங்க..!!

சினிமா

த மிழ் சினிமா வில் முக்கிய ந டிகர் களில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருபவர் தான் நடிகர் ஆர்யா. மேலும் நடிகை சாய்ஷாவை கடந்த ஆண்டு தி ரும ணம் செய்து கொண் டார் நடிகர் ஆர்யா இவர்கள் தி ரு மண ம் மிக கோ லா கலமா க நடை பெற்றது. த மிழில் நடிகர் ஜெயம்ரவி நடிப்பில் வெளியான வனமகன் என்ற படத்தின் மூ லம் த மிழ் சினி மாவிற்கு அ றிமுகமா னார் நடிகை சாய்ஷா.

இவர் ஆர்யாவுடன் கஜினிகாந்த் இந்த படத்தில் நடித் துள்ள. இந்த பட த்தின் போது தான் இ ருவரு க்கும் கா த ல் மலர்ந் துள்ளது. அதன் பிறகு ஆர்யாவுக்கு தி ரு ம ண ம் செய்து வைக்க தொலை க்காட்சி ஒ ன்றி ல்எங்க வீட்டு மாப்பி ள்ளை என்ற நி க ழ்ச்சி நடை பெற் றது.

அந்த நிக ழ்ச்சி யில் பங்கேற்ற எந்த பெ ண் ணையு ம் தி ரு மண ம் செய்து கொள்ள வில்லை நடிகர் ஆர்யா. அதன் பிறகு நடிகை சாய்ஷாவை தி ரு மண ம் செய்து கொண் டார் நடிகர் ஆர்யா.இவர்கள் இருவரும் கா தலி த் து சில மா தத்திலே யே தி ரு மண ம் செய்து கொண்ட.

மேலும் தி ரு ம ணத் திற்கு பின்னர் இருவ ரும் ஒன்றாக டெ ட்டி படத்தில் நடித்து இரு ப்பார் கள். தற்போது கொரோன காலம் என்பதனால் பிரபல நடிகர் நடிகைகள் தங்களது சி றுவ யது புகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள ப க்க த்தில் ப திவி ட்டு வ ருகிறா ர்கள்.

அந்த வகையில் பிரபல நடிகையாக தி கழ் ந்து வருபவர் நடிகை சாயிஷாவின் சி றுவ யது புகைப்படம் ஒன்று தற்போது இ ணைய தளத் தில் வை ரலா கி கொண்டு வருகிறது. இதை பார்த்த ர சிக ர்கள் சாயிஷாவா இது என்று ஆ ச்ச ரிய த்தில் உ ள்ளா ர்கள்…