மீண்டும் திரையுலகில் ஒரு மரணமா? தே சிய விருது வாங்கிய பிரபல திரைப்பட ஒளி ப்பதி வாளர் இன்று தி டீ ர் கா லமா னார்.? அ திர் ச்சி யில் உள்ள திரை யுலகம்..!!

சினிமா

பிரபல திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர் சிவன் மா ர டை ப்பா ல் இன்று கா லமானா ர். இவர் தளபதி, ரோஜா, இருவர், உ யிரே, து ப்பா க்கி, செக்கச் சிவந்த வானம் உள்பட ஏ ராள மான த மிழ் படங்களுக்கு ஒளிப்ப திவு செய்தவர் சந்தோஷ் சிவன். மேலும் டெ ரரி ஸ்ட் உள்ளிட்ட படங்களை இவர் இயக்கி யுள்ளார்.

கேரளாவை சேர்ந்த சந்தோஷ் சிவனின் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி உள்பட மொழி களில் பி ரபல மான ஒ ளிப்பதி வாளராக உள்ளார். மேலும் ஒளிப்பதிவாளர் சிவன் வயது 89 என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

இவர் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒ ளிப்பதி வாளராக இருந்து வருகிறார். இவர் சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர் என்பதற்கு மூன்று தே சிய விருதுகளை வென்றுள்ளார். தற்போது இவரது இ றப் பிற்கு திரை பிர பலங்களும் ரசிகர்களும் இ ரங் கல் தெரிவித்து வருகின் றார்கள்…