“வருங்கால கணவர் இவர் தான்..??” ஷிவாங்கியே வெளிப்படையாக சொன்ன உண்மை..? யார் அந்த நபர் தெரியுமா..?

தமிழில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலம் மக்கள் மத்.தியில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்த நடிகை தா.ன் ஷிவாங்கி. சின்னத்திரை ம.ட்டும் இல்லாமல் தற்போது சினிமாவில் அறி.முகமாகி உள்ளார் சிவாங்கி,வகார்த்திகேயன் தனது தமிழ் படமான “டான்” படத்தில் அவரை நடிக்க வைத்தார், மேலு.ம் இது அவரது நடிப்பு அறி.முகத்தையும் குறிக்கிறது.

இப்.போது இருக்கும் நடிகைகள் பல.ருமே தற்போது வரை சின்.னத்திரை மூலமாக தான் தமிழ் சி.னிமாவில் அறிமிகமனார்கள்.ஆனா இந்த சீச.னில் ஷகீலா, தர்ஷா குப்தா, சீரியல் நடிகை தீபா, மதுரை முத்து, பவித்ரா லட்சுமி, கனி, அஸ்வின், பாபா பாஸ்கர் போ.ன்ற பலர் கலந்துக்கொண்டுள்ளனர்.

கோ மாளி களாக புகழ், பாலா, சிவாங்கி, மணிமேகலை, ஷரத், சுனிதா, வீஜே. பார்வதி, டி.க்டாக் சக்தி ஆகியோரும் க.லக்கி வருகி.ன்றனர்.

சின்னத்திரை ந.டிகைகள் மட்டும் இல்.லாமல் அனைத்து பிரபலங்.கலுமே தற்போது வரை தன்.னுடைய வாழ்க்கையில் காதலித்து தான் திருமணம் செய்து வரு.கிறார்கள்,.அந்த வகையில் ஒரே வருடத்தில் இரண்டாவது திருமணமும் செய்து வருகிறார்கள்.மேலும் து று து று பெண்ணாக குக் வித் கோமாளி செட்-டையே கலக்கும் ஷிவா.ங்கியிடம் ர.சிகர் ஒருவர் சூப்பர் சிங்கர் பிரப.லமான சாம் விஷாலை காதலி.கிறீர்களா என கேள்வி எழு.ப்பினார். அதற்கு பதிலளித்துள்ள ஷி.வாங்கி, அவர் என்னுடைய நல்ல நண்பர்.

என்னுடைய வாழ்க்கயில் என.க்கு என்ன நடந்தாலும் எ.ன்னுடைய குடும்பத்தில் என்ன நடந்.தாலும் அவரிடம் தான் கூறுவே.ன், என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் றனக்கு ஒரு நல்ல பக்க பலமாக இருந்து வருகிறார் என்று ஷிவாங்கி கூறியுள்ளார்.வெ.ளியே சென்றாலும் அவரது நண்பர்களையும் அ.ழைத்துச் செல்வேன். நிறை.ய பேர் இன்ஸ்டாகிராமி.ல் என்னிடம் அப்படி இருக்.குமோ என கே.ட்கிறார்கள். அப்படி இ.ல்லவே இல்.லை என ஷிவாங்கி கூறியுள்ளார்..