வில் அம்பு படத்தில் நடித்த நடிகையா இது.? இவ்ளோ குண்டா மாறிட்டாங்களா..?? ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறிப்போன நடிகை..!!

கடந்த, ஒரு சில ஆண்டுக்கு முன்  வெளியான திரைப்படம் தான் காடு. அந்த திரைப்படத்தில் மூ.லம் தான் நடிகையாக அறி.முகம் ஆனவர் தான் நடிகை சம்ஸ்க்ருதி ஷெனாய். இவர் மலை.யாளம், தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் கன்னட தி.ரைப்படங்களில் நடித்துள்ள ஒரு இ.ந்திய நடிகை ஆவார்.

மே.லும், அவர் பரதநாட்டியம், மோகினியாட்டம் ம.ற்றும் மேற்கத்திய நடனம் கற்று உள்.ளார். அவர் நடிகையாக வே.ண்டும் என்ற எண்ணத்திற்கு அவரது பெற்றோர் ஆரம்பத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும், ஆனால் அவரது படிப்பு பா.திக்.கப்படாத வ.ரையில் பின்.னர் ஒப்புக்கொண்ட.தாகவும் தெரிவி.த்தார் நடிகை சம்ஸ்க்ருதி ஷெனாய்.

அவர் திரைப்படத்தில் ஆரத்தி என்ற +2 மாணவியாக நடித்தார். அவர் தனது பக்கத்து வீ ட்டு.க்காரரிடம் விழுந்தார். பி.ளாக் பட்டர்ஃபிளை திரைப்படத்தில் நடித்தபோது 13 வயதாக இருந்த நடிகை ஷெ.னாய் தனது வயதில் காதல் கதா.பாத்திரத்தில் நடிப்பது எளி.தல்ல என்றும் ஆரம்பத்தில் மிகவும் சங்.கடமாக இருந்.ததாகவும் கூறினார்.

நடிகை சம்.ஸ்க்ருதி ஷெனாய். பின்.னர் அவர் காடு என்ற திரை.ப்படத்தின் மூலம் தமிழ்த் திரையுலகில் .அறிமுகமானார். அதனை தொடர்ந்து சுசீந்திரன் தயா.ரிப்பில் வில் அம்பு மற்றும் தமிழில் இசை .காதல் கதை கனா, சச்சி இயக்கிய அ.னார்கலி மற்றும் மலையாளத்தில் நிக்கா போன்ற திரைப்படங்களில் நடித்.து வந்தார் நடிகை சம்.ஸ்க்ருதி ஷெனாய். தற்.போது அடை.யாளம் தெரி.யாத அள.வுக்கு மாறிவிட்டார்…