“ஹையோ… ரெண்டும் நசுங்குதே..!!” டைட்டான உடையில் பிதுங்கும் முன்னழகை காட்டி இளசுகளை சுண்டி இழுக்கும் ராஷி கண்ணா..!!

தற்போது தமிழில் கடந்த 2018 ம் ஆண்டு வெளிவந்த  “இமைக்கா நொடிகள்” என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் தான்  நடிகை ராஷி கண்ணா. தன்னுடைய பள.பளக்கும் அழகால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். தெலு.ங்கில் முன்னணி நடிகையாக வல.ம் வந்து கொ.ண்டிருக்கிறார்.

இதைத் தொ.டர்ந்து பல பட வாய்ப்புகள் அ.வருக்கு வந்தது. அந்த வரிசையில் அவர் ஜெயம் ரவி.க்கு ஜோடியாக “அடங்க மறு’ என்ற படத்தில் தனது அ.டங்காத கவ.ர்ச்.சியைக் காட்டி இருந்தார். இதனை அடு.த்து இவர் “சங்.கத்தமிழன்” “அரண்.மனை 3” உள்ளிட்ட பல படங்களில், அடுத்தடுத்து

தன்னுடைய நடிப்பு திறனை பெரிய அளவில் வெளிப்.படுத்தியதன் கா.ரணமாக ர.சிகர் பட்டாளத்தை உருவா.க்கிவிட்டார். தற்போது ரா.ஷி சமூக வலை.த்தளங்களில் போட்.டு இருக்கக்கூடிய புகை.ப்படத்தை பார்த்து அனை.வரும் அ.தி.ர்ந்து விட்டார்கள்.

இந்தப் புகைப்படத்தில் உச்ச.க்க.ட்ட கவ.ர்ச்.சியில் உடை உடு.த்தி இவர் பார்க்கும் பார்வையே பலரும் செத்து விட்டார்களோ என்று கூறும் அ.ளவுக்கு மிக கி.ளாமராக உள்ளது. இந்தப் புகைப்படங்களை பார்த்த ரசி.கர்கள் அப்படியே அ.வரின் அழகில் ம.யங்கி கடந்து செல்ல தி.ணறி வருகிறார்கள்.