04-07-2021 இன்று நீங்கள் ராசிப்பலனில் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் வந்து சேரும் ராசியினர் யார் இதோ உங்களுக்க ?

ஆன்மீகம்

பொதுவாக நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் கிரகங்களின் நகர்வு ஆகியவற்றை வைத்து 12 ராசிக்காரர்களுக்கான, ராசியான நிறம், ராசியான எண் மற்றும் ராசியான நேரங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வேலை, தொழில், சந்தோஷம், கஷ்டம் என அனைத்தை பற்றியும் இதன் மூலம் அறியலாம்.

அந்தவகையில் இன்றைய நாள் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கப்போகின்றது என்பதை பற்றி பார்ப்போம்.